Skräcken på golvet var sonens husdjur

Hur den hamnat där är fortfarande oklart.