Plötsligt börjar skogen sjunga

Bra stämning i arbetslaget.