Faller illa från väldigt hög höjd

Bart Deurloo: "Det blev bara svart"