Modell återvinner det bortopererade intima

Du kan inte ana vad hon gjorde med kroppsdelen: ”Går lite väl långt”