Batra om den märkliga voteringen

"Det är väldigt små marginaler"