Migrationsverkets personal utsatta för hot

Anställda utsätts för allt mer hot och våld.