Kungens förbryllande hälsning till Trump

”Man kan lätt tro att det handlar om slarv”