Så många människor försvinner varje år

7000-9000 personer anmäls varje år försvunna till polisen.