Freja föddes med hjärnskador - efter flera vårdmisstag

BB Stockholm har Lex-Maria anmält sig själva.