Bisarra fyndet i duschen

Mystiska djur med Tom Arnbom, expert WWF och Jimmy Beris.