Ger fristad - på Guds rikes ambassad

Syster Marianne och Syster Karin har hjälpt flyktingar i 35 år