Fotgängare påkörd av taxi i centrala Stockholm

"Han har livshotande skador"