Busch Thor vägrade ta Åkesson i handen

"Tar gärna dig i hand i andra frågor"