Trumps migrationspolitiska önskelista

Här är Trumps viktigaste punkter i migrationspolitiken