Varnar katalansk ledare med fängelse

Tongångarna efter folkomröstningen i Katalonien hårdnar