Publicerad:

DEBATT. Våld mot kvinnor och hedersvåld

Våld, misshandel och hedersförtryck, kvinnor som utsätts är ofta unga. Även män måste ta ansvar i kampen mot våldet.

Publicerad: