Signalfel – det betyder ordet

En av de vanligaste orsakerna till att tågen blir försenade.