Situationen där storstadsbor ljuger mer än dubbelt så mycket än resten

Undersökningen visar stora skillnader mellan stad och landsbygd.