Stora tågproblem i hela landet

Trafikverket har drabbats av ett it-haveri - tågtrafiken påverkas kraftigt