Mystisk varelse tar sig upp ur avloppet

Stötte på ormliknade djur i sitt badrum