Förlusten mot Nederländerna

Så var Sveriges insats