Bättre skydd för Rosenbad utreds

Regeringskansliets säkerhetschef varnar