”Varför sänder TV4 det bonden säger?”

Får stark kritik: ”Det lägsta i dokusåpahistorien”