Hajen är vilse - kvinnan tar saken i egna händer

Meterlånga hajen får hjälp tillbaka till havet