Vad är Iranavtalet?

Så ser avtalet mellan Iran och omvärlden ut.