Nu får matte och husse får vara hemma med sjuk hund

I Italien fick en kvinna ta ut sjukledighet för att vara hemma med sin hund.