Fem kontroversiella Trump-tweets vi minns

USAs president är välkänd för sitt flitiga användande av Twitter