Kraftig detonation vid flerfamiljshus i Malmö

Sten slungades in genom fönster