Mystiska signalen avbryter sändningen

Meddelande om domedagen av ökänd avsändare