Händelser som inträffat på otursdagen

Olyckorna som inträffat fredagen den 13:e