Stopp mellan Kungsängen och Bålsta

Pendeltåg och fjärrtåg i båda riktningarna påverkas