Så enkelt skapas falska kampanjer

Facebook blir ett effektivt verktyg för den som vill hota demokratin