Nya förslaget: Korta ner sommarlovet

Moderaterna ser över ett skolår på tre terminer istället för två.