Ambulanser stod stilla i Stockholm - på grund av personalbrist

Bolaget Falck hade inte tillräcklig bemanning för att köra sina ambulanser.