Här är länderna där det är förbjudet att tigga

Hittills har sex länder i Europa har förbjudit tiggeri helt och hållet.