De flyr från Burma – för att rädda sina liv

Folkgruppen rohingyas flyr från förtryck och förföljelser i Burma till grannlandet Bangladesh