Gais ordförande lämnar klubben – efter att hustrun hotats