Allt fler bedrägerier polisanmäls – över 200 000 anmälningar 2016

Drygt 200 000 bedrägerier polisanmäldes 2016 enligt Brottsförebyggande rådet.