Så rymde Tony Olsson från fängelset

Rymningar från svenska fängelser är mycket ovanliga. 2004 skedde dock några spektakulära rymningar.