Tågproblem efter brand

Flera tåg i Göteborg inställda