Bråket om Håkan Hellströms hår

Attacken från artisten: han permanentar för 2000 kr/mån