Polisernas nödrop: Våra datasystem är föråldrade

Polisens datasystem utvecklades i början av 1990-talet.