Därför ska du inte ge din sittplats till äldre

Brittiska forskare konstaterar att äldre personer behöver all motion de kan få.