Hör Ebba Busch Thors tal på rikstinget

Här talar partiledaren på Kristdemokraternas kongress