"Rock-Boris" är död

Boris Lindqvist var en av de första rock-kungarna