Frida: Jag är livrädd

Frida utsattes för en stalker och ansökte om kontaktförbud. Men hon upplevde inte att det hjälpte.