SVT-chef som pekades ut för sextrakasserier lämnar företaget – polisanmäls