Vill du bli ett träd efter döden?

Begravningsbyrån Fenix i Jönköping har tagit fram en metod där askan gravsätts ihop med ett träd.