Här är branschen där flest är mobbade på jobbet

Se siffrorna på Inizio-undersökningen