Så har reporäntan förändrats år för år

Sedan 1995 har den legat på minus två år i rad